2η Πρόσκληση της Δράσης 10.1.08

2η τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 4197/20-4-2017 ΥΑ

1η τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 8499/3-8-2017 Εγκυκλίου

Οι παραπάνω αποφάσεις είναι επίσης διαθέσιμες στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr και του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr