2η Πρόσκληση της Δράσης 10.1.08

2η τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 4197/20-4-2017 ΥΑ

1η τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 8499/3-8-2017 Εγκυκλίου

Οι παραπάνω αποφάσεις είναι επίσης διαθέσιμες στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr και του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.