Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ορθή Επανάληψη
Ορθή Επανάληψη ΙΙ

Αριθ. Απόφασης 110-14/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Π.Ι.Ν. – Π.Ε. Κεφαλονιάς για την εγκατάσταση συντήρηση και χρήση των βοηθητικών διατάξεων «SEATRAC» για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στις παραλίες του Δήμου Κεφαλονιάς.

Αριθ. Απόφασης 111-14/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή δωρεάς από τον ΟΑΕΔ και ειδικότερα τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης μιας αίθουσας στο κτίριο του ΟΕΚ (και ήδη ΟΑΕΔ), στις εργατικές κατοικίες στο Αργοστόλι.

Αριθ. Απόφασης 112-14/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή δωρεάς από το Σύλλογο «Kefalonia for ever» και ειδικότερα την αποδοχή, της κυριότητας ενός αναπηρικού αμαξιδίου με δυνατότητα πρόσβασης στις παραλίες.

Αριθ. Απόφασης 113-14/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δωρεάν παραχώρηση, της χρήσης του αναπηρικού αμαξιδίου με δυνατότητα πρόσβασης στις παραλίες, στο σύλλογο ΑΜΕΑ με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Α.Μ.Ε.Α. – ΥΠΕΡΙΩΝ».

Αριθ. Απόφασης 114-14/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συντήρηση Γέφυρας Κάιζερ.

Αριθ. Απόφασης 115-14/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόφαση για τον τόπο διεξαγωγής των επόμενων τακτικών συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Αριθ. Απόφασης 116-14/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν. – Π.Ε. Κέρκυρας και του Δήμου Κέρκυρας για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡ. ΧΩΡΟΥ».

Αριθ. Απόφασης 117-14/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση – Πρόταση Συλλόγου Ελαιοτριβέων Κέρκυρας για την προσωρινή διαχείριση των αποβλήτων ελαιουργείων στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 118-14/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάθεση εκπόνησης μελέτης για τη δημιουργία Κοινωνικής Τράπεζας Σπόρων στην Π.Ι.Ν.

Αριθ. Απόφασης 119-14/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 78-08/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ι.Ν.

Αριθ. Απόφασης 120-14/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ «Ιεράς Μονής Σινά» και «Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» καθώς και Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ «Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» και «20 ης Εφορείας Αρχαιοτήτων».

Αριθ. Απόφασης 121-14/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για την μετατροπή του ΧΥΤΥ Λευκίμμης σε χωματερή και την άμεση αποχώρηση των ΜΑΤ από την Κέρκυρα.

Αριθ. Απόφασης 122-14/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθ. Απόφασης 123-14/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 4 η Τροποποίηση – Συμπλήρωση Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Λευκάδας) έτους 2018.

Αριθ. Απόφασης 124-14/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξαίρεση του Επιστημονικού Συνεργάτη του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου από τον περιορισμό άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.