Ακολουθoύν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης 138-16/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση ψηφίσματος περί: της «διακοπή της ακτοπλοϊκής γραμμής από και προς Κέρκυρα -Διαπόντια Νησιά»

Αριθ. Απόφασης 139-16/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της αριθμ. 129-15/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Αριθ. Απόφασης 140-16/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 7η τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018.
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης 141-16/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Π.Ι.Ν. έτους 2018.

Αριθ. Απόφασης 142-16/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο σύστασης τριών (3) προσωποπαγών θέσεων για την κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατ’ εφαρμογή του νόμου 4483/2017.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.