Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης 215-22/2017
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση προσχεδίου ετήσιου προγράμματος δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Οικ. Έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης 216-22/2017
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2019 που περιλαμβάνει : α) τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2019 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2019.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.