Επιλογή Σελίδας

Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Π.Ε. Λευκάδας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας  για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», π/υ 3.070.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ( θα βαρύνει το πρόγραμμα INTERREG) αποφάσισε ομόφωνα κατά τη σημερινή έκτακτη συνεδρίασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων .

 

Το θέμα ήρθε σε συζήτηση ύστερα από εισήγηση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρου Γαλιατσάτου.  Αντικείμενο της  Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση φακέλου, η σύνταξη και υποβολή τεχνικού δελτίου, η δημοπράτηση και  η εκτέλεση του έργου.

Σκοπός του καταφυγίου είναι η εξασφάλιση ικανοποιητικής υποδομής για την εξυπηρέτηση  του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής, μέσω ενός έργου αρμονικά ενταγμένου στο  φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον  του Νυδριού. Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπεται η  κατασκευή ενός εξωτερικού έργου (μώλου) προστασίας (ένα τμήμα με μόνιμο έργο και ένα  τμήμα με πλωτό κυματοθραύστη) και η διαμόρφωση μικρής λιμενολεκάνης στην οποία ποντίζεται ένας πλωτός προβλήτας, ώστε σε συνδυασμό με τμήμα των υφιστάμενων

κρηπιδωμάτων στη συγκεκριμένη θέση, να εξασφαλισθεί επαρκές μήκος και ωφέλιμο βάθος  κρηπιδωμάτων για τον ελλιμενισμό των σκαφών.

Παράλληλα με μια μικρής έκτασης επίχωση και με παράλληλη αξιοποίηση τμήματος της γειτονικής παραλίας του Νυδριού, δημιουργείται επαρκής χερσαίος χώρος για την κατασκευή μικρού κτιρίου και τη γενικότερη εξυπηρέτηση των σκαφών αναψυχής και των επιβαινόντων σε αυτά.

«Με τη δημιουργία ενός σύγχρονου καταφυγίου τουριστικών σκαφών, το Νυδρί θα είναι σε θέση να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στα σκάφη αναψυχής που προσεγγίζουν

στην περιοχή. Με δεδομένη δε τη συνεχώς αυξανόμενη εξάρτηση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας από τον τουρισμό και κυρίως από τον θαλάσσιο τουρισμό, είναι προφανές ότι θα υπάρξουν πολύ σημαντικά οφέλη από τη δημιουργία του καταφυγίου για την τουριστική  ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής», δήλωσε μεταξύ άλλων ο  κ.Γαλιατσάτος επισημαίνοντας ότι το έργο είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη Λευκάδα.