Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης 217-23/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 11η Τροποποίηση Ετήσιου προγράμματος δράσης 2018.

Αριθ. Απόφασης 218-23/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 13η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Ι.Ν. Οικονομικού έτους 2018.

Αριθ. Απόφασης 219-23/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Π.Ε.Λευκάδας και του Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 220-23/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Αύξηση επιδόματος σίτισης και διαμονής στους επικουρικούς και αγροτικούς γιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, Διαπόντια νησιά καθώς και γιατρών ΠΕΔΥ.

Αριθμ.Απόφασης 221-23/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Τροποποίηση της αρ.απόφασης: 82-9/26.04.2015 Απόφασης Π.Σ της ΠΙΝ, αναφορικά με την λήψη απόφασης για την παροχή κινήτρων υπέρ νεοπροσλαμβανομένων Επικουρικών ιατρών και αγροτικών ιατρών στις Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης, κατ ́ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4213/13.

Αριθ. Απόφασης 222-23/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ως εταίρος, στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθ. Απόφασης 223-23/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στις προσκλήσεις ένταξης στρατηγικών έργων του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας ΙNTERREGV/AΕΛΛΑΔΑ –ΙΤΑΛΙΑ (ELIT) 2014-2020.

Αριθ. Απόφασης 224-23/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ” αρ. 118-14/2018 Απόφασης Π.Σ. ως προς τον τίτλο.

Αριθ. Απόφασης 225-23/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συλλογή και απομάκρυνση κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων.

Αριθ. Απόφασης 226-23/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθ. Απόφασης 227-23/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 228-23/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 229-23/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση έγκρισης 2ης τροποποίησης της αριθμ. 92227/21756/27-10-2017 προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Παραχώρηση χρήσης φορτηγών, μηχανημάτων και επιβατικών αυτοκινήτων, βάσει του άρθρου 12 του Π.Δ 242/1996» μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και του Δήμου Κεφαλονιάς.

Αριθ. Απόφασης 230-23/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση – Επικαιροποίηση της αριθμ. 55-7/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 231-23/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πιστοποίηση της Μονάδας Απεξάρτησης Κέρκυρας « ΔΙΑΠΛΟΥΣ», ενταγμένης στο ΕΣΥ και στο Νοσοκομείο Κέρκυρας.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.