Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης 1179-58/2018
Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της Φιλαρμονικής Ένωσης Λακώνων, το διάστημα 29-31 Δεκεμβρίου 2018, με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης Θεσσαλονίκης.

Αριθ. Απόφασης 1180-58/2018
Έγκριση δαπάνης για συμπληρωματική προμήθεια ειδικών μαθητικών δελτίων σχολικού έτους 2018-2019, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 1181-58/2018
Έγκριση τροποποιήσεων δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και επιδότησης μαθητών, σχολικού έτους 2018-2019.

Αριθ. Απόφασης 1182-58/2018
Παράταση μίσθωσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αγροτικής Oοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας (αποθηκευτικός χώρος στον οποίο θα αποθηκεύονται τα φάρμακα – εντομοκτόνα της δακοκτονίας ο δε χώρος του καταστήματος ως γραφεία της δακοκτονίας).

Αριθ. Απόφασης 1183-58/2018
Έγκριση Πρακτικού I της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΚΑΛΑΣ», 200.000,00€ (με Φ.Π.Α.), Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθ. Απόφασης 1184-58/2018
Έγκριση τροποποίησης μίσθωσης σύμβασης ακινήτου, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθ. Απόφασης 1185-58/2018
Προσωρινή παραλαβή πρωτοκόλλου παραλαβής που έχει συνταχθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για την επιτάχυνση της διαδικασίας εκκαθάρισης των δαπανών.

Αριθ. Απόφασης 1186-58/2018
Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: “ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ – ΚΟΜΒΟΣ ΚΟΥΤΑΒΟΥ – ΓΕΦΥΡΑ ΔΕΒΟΣΕΤΟΥ – ΚΟΜΒΟΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΡΑΠΑΝΟΥ”, αναδόχου “VASARTIS S.A.”, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθ. Απόφασης 1187-58/2018
Έγκριση πληρωμής δαπανών (αποζημίωση χρήσης μηχανημάτων έργου), για δράσεις Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Λευκάδας λόγω Έκτακτης Ανάγκης.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.