Ακολουθούν Θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν. / Π.Ε. Κέρκυρας και του Δήμου Παξών για την υλοποίηση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΞΩΝ»
Εισηγητής : O Περιφερειάρχης Ι.Νήσων,κ.Θ.Γαλιατσάτος
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν. / Π.Ε. Κέρκυρας και του Δήμου Παξών για την υλοποίηση του έργου » ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΞΩΝ »
Εισηγητής : O Περιφερειάρχης Ι.Νήσων, κ.Θ.Γαλιατσάτος
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν. / Π.Ε. Κέρκυρας και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου Στρατηλάτου Περιβολίου Κερκύρας.
Εισηγητής : O Περιφερειάρχης Ι.Νήσων, κ.Θ.Γαλιατσάτος
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ 4ο :  Γνωμοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της δραστηριότητας : Υφιστάμενη Μονάδα Παραγωγής ασφαλτομίγματος ιδιοκτησίας του κ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, που βρίσκεται στη θέση “ΛΑΓΚΑΔΑ” εκτός ορίων οικισμού ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ του Δήμου Κεφαλονιάς.
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ.Π.Δρακουλόγκωνας
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ 5ο : Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Αγωγοί και Αντλιοστάσια προσαγωγής λυμάτων Πόρου – Σκάλας του Δήμου Κεφαλονιάς»
Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης , κ.Δρακουλόγκωνας
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ – Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ναυταθλητικού- Εκπολιτιστικού Ομίλου Ληξουρίου Ν.Ε.Ο.Λ»
Eισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ.Δρακουλόγκωνας
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ 7ο : Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Κεφαλονιάς και Επιμελητήριο Κεφαλονιάς & Ιθάκης για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουρισμό, μέσω ανάδειξης και προστασίας του περιβάλλοντος των ακτών και της βράβευσης αυτών με γαλάζιες σημαίες.
Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης,κ.Δρακουλόγκωνας
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ 9ο : Oρισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με το Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61Α/04-04-2018)
Εισηγητής 1ος : H Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κέρκυρας, κα.Πανδή
Εισηγητής 2ος (A): O Aντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ.Δρακουλόγκωνας
(Β) : O Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ.Δρακουλόγκωνας
Εισηγητής 3ος : O Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ζακύνθου, κ.Νιοτόπουλος
Εισηγητής 4ος : O Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λευκάδας, κ.Θ.Χαλικιάς

ΘΕΜΑ 10ο : Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 35 του αριθμ.20 Γ.Κ.Λ. για τον καθορισμό των όρων χορήγησης και λειτουργίας αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής.
Εισηγητής 1ος : Η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κέρκυρας, κα.Πανδή
Εισηγητής 2ος (A) : Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης,κ.Δρακουλόγκωνας
                      (Β) : O Aντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ.Δρακουλόγκωνας
Εισηγητής 3ος : O Aντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ζακύνθου, κ.Νιοτόπουλος
Εισηγητής 4ος: O Aντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λευκάδας, κ.Θ.Χαλικιάς

ΘΕΜΑ 11ο : Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπής σε θέματα ανέλκυσης ναυαγίων-επιβλαβή-κατασχεμένα-εγκαταλελειμμένα πλοία.
Εισηγητής 1ος : Η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κέρκυρας, κα Πανδή
Εισηγητής 2ος  (A): O Aντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ.Δρακουλόγκωνας
(Β) : O Aντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ.Δρακουλόγκωνας
Εισηγητής 3ος : O Αντιπεριφερειάρχης  ΠΕ Ζακύνθου, κ. Νιοτόπουλος
Εισηγητής 4ος: Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λευκάδας, κ.Θ.Χαλικιάς

ΘΕΜΑ 12ο : Θέσπιση παγίων επιδομάτων καθαριότητας για το έτος 2019
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ζακύνθου, κ. Νιοτόπουλος

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.