Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2

Aριθμ.Απόφασης 1-1/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση πρακτικών 5ης , 6ης ,7ης, 8ης, 9ης, 10ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 2-1/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ – ΒΡΥΩΝΗ» στο Επ. Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ».

Αριθμ.Απόφασης 3-1/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΚΡΑΝΙΑ» στο Επ. Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ».

Aριθμ.Απόφασης 4-1/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Τροποποίηση κατανομής υποέργων του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ».

Αριθ. Απόφασης 5-1/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν. και του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Αριθ. Απόφασης 6-1/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν. και του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αριθ. Απόφασης 7-1/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σχεδίου Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου 2 «Καταβολή Εκπαιδευτικού Επιδόματος σε Ωφελούμενους» της Πράξης Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5034543.

Αριθμ.Απόφασης 8-1/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Συμβάσεως για την δημοπράτηση έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ – 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΤΕΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015» προυπ/σμου 750.000,00 €.

Αριθ. Απόφασης 9-1/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για εξαίρεση της Ειδικής Συμβούλου του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσω ν από τον περιορισμό άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος.

Αριθμ.Απόφασης 10-1/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Χρηματοδότηση ερευνητικού έργου για το δομημένο περιβάλλον την περίοδο του Ιόνιου Κράτους(1815-1864) στο πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος εκδηλώσεων για την προβολή της κτισμένης πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών Κεφαλονιάς & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 11-1/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Ζακύνθου και του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου Ν.Π.Δ.Δ..

Αριθμ.Απόφασης 12-1/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια – Τοποθέτηση Συνθετικού Χλωοτάπητα στο γήπεδο Κατούνας Δήμου Λευκάδας»

Αριθμ.Απόφασης 13-1/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση υποβολής Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Λευκάδας στο πλαίσιο του χωρικού προτύπου του ΠΕΠ ΙΝ 2014-2020 «Παράκτιος χώρος με έμφαση στη θαλάσσια οικονομία», δυνάμει σχετικής πρόκλησης της ΕΥΔ ΠΕΠ ΙΝ 2014-2020″

Αριθ. Απόφασης 14-1/2019
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για παράταση χρονοδιαγράμματος προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας για το έργο «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού σταδίου Λευκάδας ‘Πλάτωνας Γρηγόρης’».

Αριθ. Απόφασης 15-1/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση – διόρθωση διατύπωσης της απόφασης με αριθμ. 216-22/2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΙΝ.

Αριθ. Απόφασης 16-1/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2019 και Εκτέλεση Διαγωνιστικών Διαδικασιών σε Επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων ανεξάρτητα ποσού τηρώντας τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007.

Αριθμ.Απόφασης 17-1/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Τροποποίηση της αριθμ. 82-9/26.04.2015 Απόφασης ΠΣ της ΠΙΝ, όπως έχει αυτή επικαιροποιήθει και τροποποιηθεί με τις αρ. 111-13/18.06.2016 και 221-23/10.12.2018 όμοιες αντίστοιχα.

Αριθ. Απόφασης 18-1/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση ψηφίσματος με τίτλο: Θέματα Δημοκρατίας στην λειτουργία των Μ.Μ.Ε. στην Κέρκυρα στα πλαίσια μιας σύννομης κατά το Σύνταγμα και τους κανονισμούς του ΕΣΡ και ̈επί ίσοις όροις μετάδοσης πληροφοριών και απόψεων.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.