Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης 19-2/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν. / Π.Ε. Κέρκυρας και του Δήμου Παξών για την υλοποίηση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΞΩΝ».

Αριθ. Απόφασης 20-2/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν. / Π.Ε. Κέρκυρας και του Δήμου Παξών για την υλοποίηση του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΞΩΝ».

Αριθ. Απόφασης 21-2/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν. / Π.Ε. Κέρκυρας και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου Στρατηλάτου Περιβολίου Κερκύρας.

Αριθ. Απόφασης 22-2/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση για Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της δραστηριότητας: Υφιστάμενη Μονάδα Παραγωγής ασφαλτομίγματος, ιδιοκτησίας του κ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, που βρίσκεται στη θέση “ΛΑΓΚΑΔΑ” εκτός ορίων οικισμού ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ του Δήμου Κεφαλονιάς.

Αριθμ.Απόφασης 23-2/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Αγωγοί και Αντλιοστάσια προσαγωγής λυμάτων Πόρου –Σκάλας του Δήμου Κεφαλονιάς».

Αριθ. Απόφασης 24-2/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προγραμματική σύμβαση με Ναυταθλητικό εκπολιτιστικό Όμιλο Ληξουρίου Ν.Ε.Ο.Λ για τον εκσυγχρονισμό-βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του κλειστού γηπέδου Ληξουρίου (άρθρο 25, Ν. 4258/2014).

Αριθ. Απόφασης 25-2/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Κεφαλονιάς και Επιμελητήριο Κεφαλονιάς & Ιθάκης για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουρισμό, μέσω ανάδειξης και προστασίας του περιβάλλοντος των ακτών και της βράβευσης αυτών με γαλάζιες σημαίες.

Αριθμ.Απόφασης 26-2/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με το Π.Δ. 31 /2018 (ΦΕΚ 61 Α΄/04-04-2018).

 Aριθμ.Απόφασης 27-2/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 35 του αριθμ.20 Γ.Κ.Λ. για τον καθορισμό των όρων χορήγησης και λειτουργίας αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής.

Αριθ. Απόφασης 28-2/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπής σε θέματα ανέλκυσης ναυαγίων – επιβλαβή – κατασχεμένα- εγκαταλελειμμένα πλοία.

Αριθ. Απόφασης 29-2/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Θέσπιση παγίων επιδομάτων καθαριότητας για το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης 30-2/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκρισης συμμετοχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στις προσκλήσεις ένταξης Στρατηγικών έργων του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας INTERREG V / A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ (EL-IT) 2014-2020.

Αριθ. Απόφασης 31-2/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατανομή ποσού για δακοκτονία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης 32-2/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση ψηφίσματος για τις αλλαγές στον τρόπο διορισμού των εκπαιδευτικών.

Αριθ. Απόφασης 33-2/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση ψηφίσματος περί της υπερβολικής, πρωτόγνωρης, αντισυνταγματικής και με ιδιαίτερο ζήλο δίωξης αφισοκολλητή στην Κέρκυρα.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.