Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης 87-05_2019
Επικύρωση του 4oυ/30-01-2019 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθ. Απόφασης 88-05_2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 89-05_2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 90-05_2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 91-05_2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθ. Απόφασης 92-05_2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 93-05_2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 94-05_2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 95-05_2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθ. Απόφασης 96-05_2019
Έγκριση ανάθεση παροχής υπηρεσιών για ενέργειες διαφημιστικής προβολής και δημοσίων σχέσεων στη Γερμανική αγορά στην εταιρεία ABOVE & BEYOND CONSULTING στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΟΥΣ.

Αριθ. Απόφασης 97-05_2019
Έγκριση για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για Διαφημιστική Προβολή στη Γερμανική και Ρωσική αγορά στην εταιρεία ΚΣΔ ΑΕ μέσω δημοσίευσης δύο ολοσέλιδων τετράχρωμων διαφημιστικών καταχωρήσεων, στην γερμανική και ρωσική έκδοση του περιοδικού «ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

Αριθ. Απόφασης 98-05_2019
Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην εταιρεία Tourist Guide of Greece (Τουριστικός Οδηγός της Ελλάδος Ε.Π.Ε.) για Ενέργειες δημοσιότητας της ΠΙΝ στη Ρώσικη αγορά στα πλαίσια της διεθνούς έκθεσης τουρισμού MITT 2019, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 12 έως 14 Μαρτίου 2019 στη Μόσχα (Ρωσία), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

Αριθ. Απόφασης 99-05_2019
Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην εταιρεία Travelution (the e training company) για ανάθεση παροχής υπηρεσιών που αφορά στην προώθηση θετικής δημοσιότητας όλων των τουριστικών προορισμών των Ιόνιων Νήσων με ψηφιακά μέσα και πλατφόρμες σε επαγγελματίες τουριστικών ταξιδίων στην Ολλανδία και το Βέλγιο στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018-2019.

Αριθ. Απόφασης 100-05_2019
Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην εταιρεία Ainos Travel για ανάθεση παροχής υπηρεσιών που αφορά στη μετακίνηση και διαμονή μέλους της Λέσχης αρχιμαγείρων Κέρκυρας στη Βιέννη από 9 έως 16 Φεβρουαρίου 2019 προκειμένου να συμμετέχει στη εκδήλωση με θέμα: Εβδομάδα Ελληνικής κουζίνας από τα Ιόνια Νησιά και Τουριστική Προβολή Ιονίων Νήσων η οποία πραγματοποιείται σε κτήριο έδρας του ΟΗΕ από 11-15 Φεβρουαρίου στη Βιέννη της Αυστρίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018-2019».

Αριθ. Απόφασης 101-05_2019
Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «Συντήρηση- Βελτίωση Οδικού Δικτύου Ζακύνθου», Αναδόχου: «Χρήστος Τσίπρας του Κων/νου», Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 102-05_2019
Έγκριση συγκρότησης Επιτροπών Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.