Τη σύμβαση κατασκευής του έργου “Ανάπλαση – πεζοδρόμηση κεντρικού δρόου Νυδρίου”, προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ΣΑΕΠ 022, ΚΕ 2017 ΕΠ2200001 και ο ανάδοχος ανέλαβε την υποχρέωση αποπεράτωσης του έργου εντός 18 μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Είχαμε προχωρήσει στην ολοκλήρωση της μελέτης και την ένταξη του έργου για να είναι εφικτή η υλοποίησή του. Έτσι σήμερα με πολύ μεγάλη ικανοποίηση προχωράμε στην ανακατασκευή και πεζοδρόμηση του κεντρικού δρόμου στο Νυδρί, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις μας και ικανοποιώντας ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται η ευρύτερη περιοχή να εκσυγχρονιστεί και να αλλάξει προς το βέλτιστο η εικόνα της, προς όφελος των κατοίκων και των χιλιάδων τουριστών που δέχεται κάθε χρόνο η Λευκάδα”, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.