Επιλογή Σελίδας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το περιφερειακό σχέδιο με τίτλο: “Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”. Το σχέδιο αποσκοπεί στη μείωση της ευπάθειας της Περιφέρειας στις επιπτώσεις που προκύπτουν από την Κλιματική Αλλαγή, εκτιμά τις μεταβολές και τους κινδύνους, που εγκυμονούν για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία, αναγνωρίζει και ιεραρχεί επιλογές προσαρμογής και προτείνει δράσεις. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι και την Παρασκευή 02/08/2019, ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση του εν λόγω σχεδίου, προτείνοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις: kmonastiriotou@mou.gr και dnsi_periv_xor_sched@pin.gov.gr .
Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας.

Προσχέδιο ΠεΣΠΚΑ