Ακολουθoύν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης 145-15/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση πρακτικών 15ης, 16ης, 17ης, 18ης, 19ης, 20ης, 21ης, 22ης, 23ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, έτους 2018.

Αριθ. Απόφασης 146-15/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση έκθεσης επί του Απολογισμού – Ισολογισμού της χρηματικής διαχείρισης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους 2016.

Αριθ. Απόφασης 147-15/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση έκθεσης επί του Απολογισμού – Ισολογισμού της χρηματικής διαχείρισης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους 2017.

Αριθ. Απόφασης 148-15/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση έκθεσης επί του Απολογισμού – Ισολογισμού της χρηματικής διαχείρισης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους 2018.

Αριθ. Απόφασης 149-15/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το B’ τρίμηνο οικονομικού έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης 150-15/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Τροποποίηση της υπ” αρ. 142-13/27-07-2019 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς τον τίτλο του έργου, ο οποίος είναι «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ».

Αριθ. Απόφασης 151-15/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Σύναψη Προγραμματικής Συμβάσεως με Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Αθανίου για έναρξη των διαδικασιών αναθέσεως της Τεχν. Βοήθειας με τίτλο «Υπηρεσία Τεχν. Βοήθειας στην αποκατάσταση πέντε (5) διατηρητέων εκκλησιών στους οικισμούς Αθανίου-Δραγάνου-Κομηλιού» προϋπ. 73.800,00 €.

Αριθ. Απόφασης 152-15/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Σύναψη Προγραμματικής Συμβάσεως με Ι.Ν. Υπαπαντής του Κυρίου Δραγάνου για έναρξη των διαδικασιών αναθέσεως της Τεχν. Βοήθειας με τίτλο «Υπηρεσία Τεχν. Βοήθειας στην αποκατάσταση πέντε (5) διατηρητέων εκκλησιών στους οικισμούς Αθανίου-Δραγάνου-Κομηλιού» προϋπ. 73.800,00 €.

Αριθ. Απόφασης 153-15/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Σύναψη Προγραμματικής Συμβάσεως με Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κομηλιού για έναρξη των διαδικασιών αναθέσεως της Τεχν. Βοήθειας με τίτλο «Υπηρεσία Τεχν. Βοήθειας στην αποκατάσταση πέντε (5) διατηρητέων εκκλησιών στους οικισμούς Αθανίου-Δραγάνου-Κομηλιού» προϋπ. 73.800,00 €.

Αριθ. Απόφασης 154-15/2019
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΠΙΝ Οικονομικού έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης 155-15/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ορθή Επανάληψη Έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης για το έργο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Ο ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ” προυπ. 460.000,00 €.

Αριθ. Απόφασης 156-15/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Αίτημα προς ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και Περιφέρειες έτους 2014-2020 πλήρους απασχόλησης (Α” κύκλος – Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018)».

Αριθ. Απόφασης 157-15/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της αριθμ. 144-13/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων ως προς την προσθήκη των αθλητών της Π.Ι.Ν. που έχουν διακριθεί με χρυσό μετάλλιο σε Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο αγώνα για τα έτη 2015- 2018.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.