Ακολουθούν  η Περίληψη & οι Αποφάσεις  :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ.Απόφασης 158-16/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εκλογή Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 159-16/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.