Ακολουθούν η Περίληψη & oι Αποφάσεις  :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ.Απόφασης 930-45/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 44oυ/22-10-2019 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 931-45/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 932-45/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 933-45/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 934-45/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 935-45/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 936-45/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 937-45/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 938-45/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 939-45/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 940-45/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 941-45/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 942-45/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Κήρυξη ως άγονης της 2ης επαναληπτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχoυ προμήθειας & τοποθέτησης σταθερών σιτών που θα τοποθετούνταν στα παράθυρα του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας, συνολικής δαπάνης ποσού 4.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα  με  το  Ν.4412/2016  για  δημόσιες  συμβάσεις  κάτω  των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής.

Αριθμ.Απόφασης 943-45/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και συναφών υλικών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του ΚΕΣΥ Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 944-45/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Αποδοχή χορηγίας ποσού 500,00 ευρώ προς την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για τη διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας «SAFE CORFU 2019», που θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα από 06-11-2019 έως και 09-11-2019.

Αριθμ.Απόφασης 945-45/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ορισμός δικηγόρου και εξειδίκευσης πίστωσης, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 946-45/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχoυ παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη εξόδων: Τμήμα 1. Ακτοπλοϊκών εισιτηρίων 60 ατόμων(Ηγουμενίτσα-Μπρίντιζι ή Μπάρι και επιστροφή) και Τμήμα 2. Για μεταφορά με λεωφορεία από Μπρίντιζι ή Μπάρι στην Ματέρα, της φιλαρμονικής εταιρείας Μάντζαρος, που έχει προσκληθεί από την Ιταλική ένωση ¨Mirabilia Network¨, προκειμένου να πραγματοποιήσει συναυλία με συμφωνική μουσική στις 18 Νοεμβρίου 2019, στα πλαίσια συμμετοχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο πρόγραμμα των Εμπορικών Επιμελητηρίων της Ιταλίας,Γαλλίας,Ελλάδας,Ισπανίας,Βουλγαρίας και Κροατίας, το οποίο διοργανώνει στην πόλη Ματέρα της Ιταλίας η ένωση ¨Mirabilia Network¨, στις 18 Νοεμβρίου 2019.

Αριθμ.Απόφασης 947-45/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Τροποποίηση των συμβάσεων για την μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το σχολικό έτος 2019-2020.

Αριθμ.Απόφασης 948-45/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη ανάδοχων παροχής υπηρεσιών & προμηθειών για την κάλυψη εξόδων: Τμήμα 1. Διαμονή 20 Διαιτητών-Παραγόντων σε δίκλινα δωμάτια με πλήρη διατροφή για 2 ημέρες Τμήμα 2. 650 τμχ Μετάλλια(150 χρυσά, 150 ασημένια και 350 χάλκινα στρογγυλά με λογότυπο ALL STYLES KARATE GAMES με δίχρωμη κορδέλα) Τμήμα 3. Ηχητικά( 5 μικρόφωνα, 2 μεγάλα ηχεία, 1 κονσόλα ήχου, μπαλαντέζες, 4 οθόνες) για 2 ημέρες και Τμήμα 4. Δείπνο 25 ατόμων, στα πλαίσια υλοποίησης, της από κοινού εκδήλωσης της Π.Ι.Ν. με τον Αθλητικό Σύλλογο Κερκύρας ¨ΑΘΛΟΝ¨ με τίτλο ALL STYLES KARATE GAMES, που θα πραγματοποιηθεί από 30 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2019 στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.