ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι και την 4η Δεκεμβρίου 2019 (λήξη προσφορών) στη Γραμματεία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κέρκυρας για την Δ/νση Τουρισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Σαμάρα 13, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα), υπόψη κ. Μέλλως Κουτούκη, τηλ. 2661362110 ή κ.Γιώργου Παπαβλασόπουλου τηλ.26613 62112.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.