Επιλογή Σελίδας

 

Την επικαιροποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων (Π.Ε. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης), των Δήμων Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης, Ιθάκης και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για τη δημιουργία Γεωπάρκου στην Κεφαλλονιά & Ιθάκη με προοπτική την ένταξη του στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO, αποφάσισε ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης συνεδρίασής του, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου 2020, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, έχοντας μεγάλη εμπειρία στην ανάδειξη και αξιοποίηση του Φυσικού Περιβάλλοντος, θα είναι υπεύθυνος για το έργο, το οποίο κάθε τέσσερα χρόνια θα αξιολογείται από ειδική επιτροπή της UNESCO και θα προγραμματίζονται οι απαιτητές δράσεις για τη συνέχιση της βιώσιμης λειτουργίας του, οι οποίες θα υποστηρίζονται από την Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων (Π.Ε. Κεφαλλήνιας & Ιθάκης), και τους Δήμους Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης και Ιθάκης.

Ο νέος νόμος για το Περιβάλλον πιστευω ότι θα διευκολύνει την υλοποίηση του στόχου, δεδομένου ότι θα υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός που θα δίνει προστιθέμενη δυναμη σε δράσεις όπως η συγκεκριμένη για την ένταξη στο Δίκτυο των γεωπάρκων για αυτό και δηλώνω αισιόδοξη ως προς την εξέλιξη που θα έχει”, δήλωσε η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υπαίθρου Σωτηρης Κουρής δήλωσε “η επικαιροποίηση οφείλεται αφενός σε ότι αφορά στους συμβαλλόμενους λόγω της διάσπασης του Δήμου Κεφαλλονιάς στους Δήμους Αργοστολίου, Ληξουρίου και Σάμης και αφετέρου στην προσθήκη της παραγράφου “6.3 Οι Γεώτοποι θα καθορίζονται με βάση και τη σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε Δήμου και η διαχείριση και προστασία των περιοχών αυτών θα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων στους οποίους ανήκουν. Η ένταξη μιας περιοχής σε έναν Γεώτοπο από μόνη της δεν μεταβάλλει ούτε αλλάζει το ισχύον σήμερα ιδιοκτησιακό καθεστώς” μετά από λήψη σχετικής απόφασης του Δήμου Σάμης”.

Υπενθυμίζεται ότι το Μνημόνιο αφορά στην υλοποίηση της Πράξης “Καταγραφή και Παρουσίαση των Γεωτόπων & Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλλονιάς – Ιθάκης με σκοπό την ένταξή του στα Γεωπάρκα της UNESCO”, με κωδικό ΟΠΣ 5007956 το οποίο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων “Ιόνια Νησιά 2014-2020”, με φορέα υλοποίησης (δικαιούχο) το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.