Παρατείνεται  κατά  πέντε (5)  ημέρες, η διάρκεια  υποβολής  των  αιτήσεων  για την  πλήρωση  μιας  θέσης  Ειδικού  Συμβούλου   για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  θεματικού  Αντιπεριφερειαρχη  Οικονομικών  και  θεμάτων  Πολιτισμού και   μιας  θέσης  Ειδικού  Συμβούλου   για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  θεματικού  Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής  Προστασίας, σύμφωνα  με  την  αρ.πρωτ. 42182/16909/18-06-2020 γνωστοποίηση  και  την αρ.πρωτ.  42039/16832/18-06-2020 γνωστοποίηση , αντίστοιχα λόγω  τεχνικών προβλημάτων.

 

Γνωστοποίηση με αρ.πρωτ. 42182/16909/18-06-2020

Γνωστοποίηση με αρ.πρωτ. 42039/16832/18-06-2020

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.