Την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 20 και ώρα 10:30 θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση προβολής και προώθησης των αποτελεσμάτων του Έργου CIAK “Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema”.

Η πρόσκληση & το πρόγραμμα της εκδήλωσης διατίθενται στη δ/νση https://pin.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/Invitation-Agenda_GR.pdf.

Η ενημερωτική αυτή εκδήλωση, η θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω YouTube στον παρακάτω σύνδεσμο και η συμμετοχή σε αυτή είναι δωρεάν.

http://bit.ly/37kp7rl

Στην εκδήλωση, η οποία απευθύνεται σε επαγγελματίες καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο, θα παρουσιαστούν με λεπτομέρεια το Έργο, οι Δράσεις και τα Αποτελέσματα του καθώς και το νεοσύστατο γραφείο Film Office που ιδρύθηκε μέσα από το ίδιο το Έργο για λογαριασμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Το Έργο CIAK υλοποιείται υπό την χρηματοδότηση του προγράμματος Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014-2020. Το Έργο επιτυγχάνει την ενίσχυση της διασύνδεσης του οπτικοακουστικού τομέα με τις ελληνικές περιφέρειες, οι οποίες συμμετέχουν σε αυτό (Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου), μέσα από στοχευμένες εκπαιδευτικές δράσεις που απευθύνονται σε επαγγελματίες του χώρου. Η ενίσχυση αυτή, βάσει των αντικειμενικών στόχων του έργου φέρει θετικά αποτελέσματα στην τοπική οικονομία, στην απασχόληση, αλλά και στον τουρισμό.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.