Επιλογή Σελίδας

 

 

  • Η εισήγηση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το περιφερειακό συμβούλιο

 

 

 

 

 

Τη θεσμοθέτηση Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων, παράλληλα με την ενεργοποίηση των αντίστοιχων Δημοτικών Συμβουλίων Νέων, τα οποία ωστόσο, δεν λειτούργησαν αν και είχαν προβλεφθεί με τους νόμους: 34143 του 2006 (ΦΕΚ 41/Α /27-02-06) και 3577 του 2007 (ΦΕΚ 130/Α/08-06-2007), εισηγήθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών, η Περιφερειάρχης, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

Παράλληλα, η Περιφερειάρχης εισηγήθηκε το εν λόγω θέμα και στο περιφερειακό συμβούλιο Ιονίων Νήσων στη συνεδρίαση της 30ης Ιανουαρίου 2021.

«Στην Περιφέρειά μας δεν υπάρχουν οργανωμένα κινήματα νέων ανθρώπων, ούτε δομές κρατικές ή της τοπικής αυτοδιοίκησης που δημιουργούν προϋποθέσεις για να βρεθούν οι νέοι στην καρδιά των εξελίξεων ή να συμμετέχουν στον δημόσιο διάλογο ή να έχουν πηγή πληροφόρησης για τις ευκαιρίες, τις δυνατότητες και τις υποχρεώσεις τους στον σύγχρονο κόσμο. Την εποχή αυτή των μεγάλων προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, του μετασχηματισμού προς μια νέα οικονομία, ψηφιακή και πράσινη, του ηυξημένου παγκόσμιου ανταγωνισμού, των ραγδαίων εξελίξεων στην αγορά εργασίας και των εκπαιδευτικών συστημάτων, η επικοινωνία με τους νέους ανθρώπους είναι ζωτικής σημασίας για το δικό τους μέλλον και για το μέλλον της κοινωνίας.

Οι δημοκρατικές διαδικασίες, αλλά και η ίδια η δημοκρατία απαιτεί την ενεργή παρουσία και την ελεύθερη έκφραση των νέων ανθρώπων, αναζητώντας ιδέες και τις προτάσεις τους και δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των γενεών.

Επισημαίνεται ότι τα Δημοτικά Συμβούλια ΝΕΩΝ είχαν προβλεφθεί (σύμφωνα με τους νόμους: Ν. 34143 του 2006, ΦΕΚ 41/Α /27-02-06.3577/2007, ΦΕΚ 130/Α/08-06-2007), δεν λειτούργησαν όμως. Σύμφωνα με τον  πρώην Υπουργό Εσωτερικών κο Τ. Θεοδωρικάκο θα δρομολογείτο η ενεργοποίηση τους.

Η πρότασή μου προς το Υπουργείο Εσωτερικών είναι παράλληλα με την ενεργοποίηση του θεσμού των Δημοτικών Συμβουλίων των Νέων να γίνει και η θεσμοθέτηση των Περιφερειακών Συμβουλίων των Νέων, τονίζοντας την σημασία αυτού του νέου θεσμού για την ενεργή δημοκρατία, αλλά και την ενίσχυση της Περιφερειακής συνοχής.

Σε κάθε περίπτωση, η σημερινή Περιφερειακή Αρχή προτείνει την δημιουργία Forum των Νέων της Περιφέρειας με συμμετοχή νέων από όλα τα νησιά των Περιφερειακών Ενοτήτων με ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων ηλικίας 15-28 ετών, που θα συνεδριάζουν σε ολομέλεια, αλλά και σε Επιτροπές, όπως:

  • Περιβάλλον – Κλιματική Αλλαγή και μέλλον

  • Βιώσιμη ανάπτυξη και εργασία

  • Ιθαγένεια – Υποχρεώσεις και δικαιώματα στην χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εισηγητές στις Ομάδες Εργασίας: Περιφερειακή Αρχή, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και Εμπειρογνώμονες.

Τα πορίσματα θα καταθέτονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θα τυγχάνουν συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων».

Για τον τρόπο επιλογής, η Περιφερειάρχης πρότεινε να γίνει κατ’ αρχάς με ανοικτή πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους νέους μεταξύ 15 και 28 ετών, την καταγραφή κατά κατηγορίες επαγγελματικές, φοιτητές, μαθητές και συνεργασία με όλες τις παρατάξεις για την τελική επιλογή.

Μνημόνιο Συνεργασίας Π.Ι.Ν. και Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης)

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, εισηγήθηκε, εξάλλου, τη συνεργασία μέσω Μνημονίου Συνεργασίας με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

«Η Περιφέρεια έχει ανάγκη από πηγές πληροφόρησης για τις πολιτικές που αφορούν στους νέους ανθρώπους όπως στην χώρα μας και στο εξωτερικό, υποστήριξη εθελοντισμού, διευκολύνσεις στην καθημερινότητα κλπ.

Προτείνουμε την συνεργασία με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μέσα στο πλαίσιο υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας, θα περιλαμβάνει κοινές δραστηριότητες τόσο στην Περιφέρεια μας, όσο και με συμμετοχή της Περιφέρειας σε πανελλαδικές και ευρωπαϊκές εκδηλώσεις.

Επίσης μέσω του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα έχει η Περιφέρεια πρόσβαση, αλλά και συνεργασία, με τα Δίκτυα πληροφόρησης για νέους όσον αφορά την κινητικότητα στις σπουδές, στην εργασία, στον εθελοντισμό σε 34 χώρες κλπ, όπως το Erasmus +, το Eurodesk, την Ευρωπαϊκή κάρτα ΝΕΩΝ».

Η εισήγηση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το περιφερειακό συμβούλιο.