Επιλογή Σελίδας

 

 

 

 

Τα νέα καθήκοντά του, ως Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Ιονίων Νήσων, ανέλαβε ο Ναύαρχος (ε.α.), Αντώνης Σουρβίνος.

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με την νομοθεσία ορισμού του (άρθρο 93, νόμος 4623/2019) ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας θα έχει αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες, οι οποίες μεταβιβάζονται από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, στην οποία και θα αναφέρεται αποκλειστικά.

Ως Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Ιονίων Νήσων, θα συμμετέχει στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, εγγράφως ή προφορικώς, στο αντικείμενο αρμοδιοτήτων της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας προς την Περιφερειάρχη, το Περιφερειακό Συμβούλιο και τις Επιτροπές της Περιφέρειας ή τις υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, θα παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τις διαδικασίες και τις επιχειρησιακές δράσεις, που αποσκοπούν στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών, των υποδομών και υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, καθώς και στη μείωση του κινδύνου καταστροφών, που προκαλούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και θα εκπονεί μελέτες, θα συντάσσει εκθέσεις, θα υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις, θα επεξεργάζεται και θα παρουσιάζει στοιχεία απαραίτητα για την υλοποίηση πολιτικών πολιτικής προστασίας.

 

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

 

Ο Αντώνης Σουρβίνος γεννήθηκε στην Κέρκυρα.

Είναι απόφοιτος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Κατά την σταδιοδρομία του στο Πολεμικό Ναυτικό απέκτησε γνώση και εμπειρία στην οργάνωση, διοίκηση, ασφάλεια και εκπαίδευση προσωπικού, στην επιτήρηση, έλεγχο και φύλαξη υλικού και εγκαταστάσεων, στην στρατηγική / τακτική ανάλυση και διαχείριση κινδύνων, στην οργάνωση και διεύθυνση λειτουργίας μεγάλων στρατιωτικών μονάδων, στην ανάλυση και κοστολόγηση έργων, υλοποίηση προϋπολογισμού, σύνταξη απαιτήσεων και προδιαγραφών για κάθε είδους έργο και στην οργάνωση, παρακολούθηση, υλοποίηση συμβάσεων. Επίσης απέκτησε γνώση και εμπειρία στην έρευνα και ανάπτυξη κάθε είδους προγράμματος, στην προώθηση επενδυτικών προγραμμάτων και στην ευθύνη διαχείρισης προσωπικού.

Έχει διέλθει επιτυχώς όλα τα προβλεπόμενα σχολεία Πολεμικού Ναυτικού και έχει τιμηθεί με τα ανάλογα παράσημα και μετάλλια των βαθμών του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Διοίκησε μικρές και μεγάλες μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού, όπως:

–      Κυβερνήτης πολεμικών πλοίων

–      Διοικητής Ναυστάθμου Κρήτης

–      Αρχιεπιστολέας Διοικητής Μέριμνας Ναυτικού

–      Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού

Τηρεί τον τίτλο του Επίτιμου Υπαρχηγού ΓΕΝ.

Επίσης υπηρέτησε ως Ναυτικός Ακόλουθος στις ελληνικές πρεσβείες, τόσο της Άγκυρας, όσο και του Βουκουρεστίου.