Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν φάκελο με την  προσφορά τους στη Γραμματεία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κέρκυρας προς:
 Δ/νση Τουρισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Σαμάρα 13, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα), υπόψη κ. Τατιάνας Παντελιού, τηλ. 2661362330 ή κ. Γιώργου Παπαβλασόπουλου τηλ. 26613 62112, μέχρι και πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτησή της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που θα φέρει ο φάκελος αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Εκ Της Δ/νσεως Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.