ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΦΑΥΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΥΔ (doc)
ΣΧΕΔΙΑ
ΣΑΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Οικονομική προσφορά
ΕΤΕΠ
ΕΣΥ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Αντίγραφο από 1144 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
doc01843320210104113121
1144 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.