• 5 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος – Δράσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της αποκατάστασης του περιβάλλοντος

 

 

 

 

 

  • Σπύρος Ιωάννου: «Είναι πλέον αντιληπτό ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα. Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αναλαμβάνουμε στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος και την αρμονική συνύπαρξή του με την ανάπτυξη»

 

 

 

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου), η οποία θεσμοθετήθηκε από τον ΟΗΕ το 1972 και φέτος έχει ως σύνθημά της το: «Επανασχεδιασμός, αναδημιουργία, αποκατάσταση» εστιάζοντας στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Σπύρος Ιωάννου, παραθέτει εν συντομία πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οι οποίες κινούνται στην κατεύθυνση υλοποίησης έργων και δράσεων, τα οποία σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, την παρακολούθηση της ποιότητάς τους, την προστασία της βιοποικιλότητας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών.

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο Σπύρος Ιωάννου: «Ο φετινός εορτασμός σηματοδοτεί την έναρξη της Διεθνούς Δεκαετίας Δράσης (2021-2030) των Ηνωμένων Εθνών για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων. Είναι πλέον αντιληπτό ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα. Πρέπει ν’ αναλάβουμε στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία της βιοποικιλότητας γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη».

 

Παρακολούθηση της διάβρωσης των ακτών στην ΠΙΝ

Η ΠΙΝ συμμετέχει ως συνδικαιούχος στο Πρόγραμμα LIFE-IP AdaptInGR με τίτλο «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» διάρκειας 8 ετών (2019-2026), συνολικού προϋπολογισμού περίπου 14 εκατομμυρίων ευρώ (για την ΠΙΝ περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ). Το Έργο συντονίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υλοποιείται σε συνεργασία με δεκαοκτώ στρατηγικούς εταίρους από την κεντρική διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β΄ βαθμού, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Η πιλοτική Δράση με την οποία συμμετέχουμε αφορά στην αποτύπωση, παρακολούθηση και καταγραφή της διάβρωσης των ακτών σε 50 παραλίες της ΠΙΝ με τη χρήση μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων.

 

Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή της ΠΙΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 43 του Νόμου 4414/2016, οι Περιφέρειες έχουν την υποχρέωση εκπόνησης του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), το οποίο εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας και μετά από γνώμη της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης και της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Προς τούτο, πρόσφατα συνεδρίασε η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης, προκειμένου να γνωμοδοτήσει αναφορικά με το ΠεΣΠΚΑ της ΠΙΝ και πλέον βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του.

 

Ποιότητα ατμόσφαιρας, υπογείων υδάτων, κτηνοτροφικών και ελαιουργικών προϊόντων

Σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» υλοποιούμε δυο ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στην ολοκληρωμένη διερεύνηση και παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, των υπογείων υδάτων, των εδαφών των κτηνοτροφικών και ελαιουργικών προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΥ Κεφαλληνίας, διάρκειας 24 μηνών και Π/Υ 78.306,00 ευρώ, και στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου Κέρκυρας, διάρκειας 36 μηνών και Π/Υ 121.520,00 ευρώ, μέσω εξειδικευμένων χημικών αναλύσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν αναλύσεις διοξινών και βαρέων μετάλλων σε δείγματα της ατμόσφαιρας, των υπογείων υδάτων, ελαιόλαδου και κτηνοτροφικών προϊόντων όπως γάλα, αυγά, κρέας και πουλερικά. 

Εργοστάσιο επεξεργασίας αποβλήτων ελαιουργείων

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι τα απόβλητα των ελαιοτριβείων. Κατόπιν συναντήσεων και συνεχών επικοινωνιών με το ΥΠΕΝ, το ΥΠΑΝ και το ΕΜΠ βρισκόμαστε πλέον στο στάδιο κατά το οποίο έχει ολοκληρωθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αναζητείται η κατάλληλη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του εν λόγω εγχειρήματος, σε συνδυασμό με το ήδη εκφρασμένο ενδιαφέρον από επιχειρηματικό όμιλο να επενδύσει προς την κατεύθυνση αυτή.

 

Ενεργειακός Σύμβουλος

Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Σύμβουλος διερεύνησης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων χρηματοδοτικών εργαλείων με σκοπό την υποστήριξη δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και έργων φιλικών προς το περιβάλλον στον Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιόνια Νησιά συνολικού Π/Υ 74.400,00 ευρώ με κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ενεργειακού συμβούλου υποστήριξης για το σχεδιασμό της ενεργειακής αναβάθμισης των υποδομών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τον προσδιορισμό δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και έργων φιλικών προς το περιβάλλον, τη διερεύνηση της δυνατότητας χρηματοδότησης, με οιοδήποτε πρόσφορο χρηματοδοτικό εργαλείο, καθώς και τη σύνταξη του οικείου Επιχειρησιακού Σχεδίου και Φακέλου Αίτησης προς χρηματοδότηση.

 

Σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων

Διερεύνηση της δυνατότητας σύστασης και λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων σε κάθε ΠΕ καθώς και του νομικού πλαισίου που τις διέπει, σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειες (ΚΑΠΕ) και τη συμμετοχή του Ιονίου Πανεπιστημίου, των Δήμων της ΠΙΝ, Επιμελητηρίων κτλ. Προς τούτο πριν από 2 μήνες περίπου υλοποιήσαμε για πρώτη φορά στην Περιφέρειά μας, διαδικτυακή ημερίδα σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με αντικείμενο «Ο θεσμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην πορεία για την ενεργειακή μετάβαση στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», προκειμένου να ενημερωθούν οι τοπικοί φορείς για τις Ενεργειακές Κοινότητες και τον σημαντικό ρόλο που μπορούμε όλοι μας να διαδραματίσουμε στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την ενέργεια και το κλίμα, αλλά κυρίως στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

 

Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Η εν λόγω Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη», συνολικού προϋπολογισμού 170.609,53 ευρώ και διάρκειας 30 μηνών. Το έργο αφορά στην υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, ομάδων παραγωγών επιμέρους ρευμάτων αποβλήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με σκοπό την αλλαγή της συμπεριφοράς, της συλλογικής αντίληψης και την ενεργό συμμετοχή στην πρόληψη, ανακύκλωση και εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων.

 

Έργο BEST – Αντιμετώπιση των κοινών πιέσεων στον τομέα της γεωργικής και της υδατικής βιοποικιλότητας ενισχύοντας την βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας  Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 και είναι διάρκειας 36 μηνών και συνολικού Π/Υ 5.380.000,00 ευρώ με επικεφαλής εταίρο την ΠΙΝ. Στόχος του έργου είναι η προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας για την αντιμετώπιση των απειλών για τη βιοποικιλότητα (χερσαία και υδατική), καθώς και των απειλών γενετικών μεταβολών που μπορούν να επιφέρουν τα ξενικά είδη στα γεωργικά αποθέματα, καθώς και ανθρωπογενών πιέσεων, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη παράκτιων και αγροτικών οικοσυστημάτων.

 

Χαρτογράφηση θαλασσίων κινδύνων

Προετοιμασία για την υποβολή πρότασης με αντικείμενο την έρευνα, χαρτογράφηση, παρακολούθηση θαλάσσιων γεωλογικών, περιβαλλοντικών και ανθρωπογενών κινδύνων στη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρησιακού συστήματος και εργαλείων για την εκτίμηση, διαχείριση και μείωση της επικινδυνότητας στην Πρόσκληση ΙΟΝ 98 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιόνια Νησιά.

 

 

πηγή φωτογραφίας: Ecozen.gr

 

 

 

 

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.