Είναι αλήθεια ότι η Ιθάκη είχε πολλές ανάγκες οι οποίες δεν είχαν αντιμετωπιστεί από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή και οι οποίες αναδείχθηκαν ακόμη περισσότερο και σε επικίνδυνο βαθμό λόγω ΙΑΝΟΥ.

Αλλά αν είχε πραγματικό ενδιαφέρον ο κ. Γαλιατσάτος για τον δρόμο Φρίκες-Κιονι θα είχε επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες και την Περιφερειακή Αρχή θα είχε ενημερωθεί ότι:

  1. Έχει γίνει η μελέτη και έχει σταλεί σε όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες Αρχαιολογίας, Περιβάλλοντος και Δασαρχείο για αδειοδότηση, οι οποίες έχουν ήδη απαντήσει θετικά. Απομένει η απάντηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος εξαιτίας της ειδικής κατηγορίας και της ιδιαιτερότητας του έργου.

  2. Έχει οριστεί και η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης για να ανατεθεί το έργο με την διαδικασία του 32.2.Γ διότι από την πρώτη στιγμή το είχαμε συμπεριλάβει στις ζημιές του ΙΑΝΟΥ.

  3. Παράλληλα, πιεστικές άλλες ανάγκες όπως ο Μπροστά Αετός και τα Δέξα κρίθηκαν έργα προτεραιότητας λόγω τεχνικών και γεωλογικών χαρακτηριστικών τπυς, έργα τα οποία προχώρησαν άμεσα.

  4. Παρ΄ όλα αυτά στο δρόμο Φρίκες – Κιονι λόγω επικινδυνότητας οι υπηρεσίες έβαλαν σήμανση η οποία υποχώρησε αλλά ξανατοποθετήθηκε.

  5. Σχετικά με το χρόνο που θα υλοποιηθεί η διαδικασία της διαπραγμάτευσης προσδιορίζεται στο τέλος του μήνα.

Τις απαντήσεις δεν τις αναζήτησε από εκεί που έπρεπε ο κ. Γαλιατσάτος, γιατι απλά δεν τον ενδιέφερε η ουσία.

Το FaceBook είναι το θέμα του και το πλέον πεδίο της στείρας και κακόβουλης αντιπολιτευτικής παράστασης του.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.