Ακολουθεί η Περίληψη :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αρ. αποφ. 99-16/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 9η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2021 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αρ. αποφ. 100-16/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 9η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2021 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αρ. αποφ. 101-16/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Π.Ε.Κεφαλληνίας για τη διάθεση τεχνικού προσωπικού εκ μέρους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Κεφαλληνίας για την επίβλεψη της υλοποίησης του έργου : αποκατάσταση λιμενικής εγκατάστασης Αγίας Ευφημίας από τις ζημιές που προκλήθηκαν από το μεσογειακό κυκλώνα “ΙΑΝΟΣ”, Π/Υ 970.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %, Απρόβλεπτα 15%, Αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%)

Αρ. αποφ. 102-16/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πολιτιστικές εκδηλώσεις Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.