Επιλογή Σελίδας

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΜΠΕ
1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ_signed
2. ΚΑΛΥΨΗ ΓΗΣ (CORINE LAND COVER)_signed
3. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ_signed
4. ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ_signed
SMPE_PPA_PIN

Ανοικτή διαβούλευση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του1ΟΥ ΠΠΑ 2021-2025
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ