ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

παρακαλούμε για την υποβολή της προσφοράς σας εως την Τετάρτη 8/9/2021 και ωρα 11.00 πμ., με συνημμένα τα ζητούμενα στην πρόσκληση

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.