Επιλογή Σελίδας

   

  • Με τεκμηριωμένα στοιχεία και στοχευμένες παρεμβάσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων, είναι πλέον προ των πυλών η «αλλαγή σελίδας» στην πολύπαθη περιοχή του Χ.Υ.Τ.Α. Τεμπλονίου

 

  • Η πρόσφατη επιστολή, στις 12 Αυγούστου, της Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, προς τον Υπουργό Ενέργειας & Περιβάλλοντος, Κων/νο Σκρέκα, σε συνέχεια των συναντήσεων εργασίας όλου του προηγούμενου διαστήματος είχε ως αποτέλεσμα την υπουργική απόφαση για τη διάθεση 80.000m3 χύδην αποτεθειμένων και 10.000 δεματοποιημένων απορριμμάτων στους προκύψαντες διαθέσιμους κενούς χώρους του Χ.Υ.Τ.Α. και μέχρι την επίτευξη του προβλεπόμενου τελικού απορριμματικού αναγλύφου

 

 

  • Εντός του μηνός Σεπτεμβρίου ξεκινά -μετά την εκπόνηση του σχετικού Σχεδίου Δράσης- από το Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «Δημόκριτος», σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, και το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Αποτύπωσης Δεδομένων σε ακτίνα διαμέτρου 10χλμ στην ευρύτερη περιοχή του Τεμπλονίου

 

  

Έτοιμος να μπει στη «νέα εποχή» του είναι πλέον ο Χ.Υ.Τ.Α. Τεμπλονίου, μετά τις στοχευμένες πρωτοβουλίες και μεθοδικές ενέργειες από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων (ΦοΔΣΑ), Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

Μετά την επιτυχή έκβαση στο θέμα της μεταφοράς των δεματοποιημένων απορριμμάτων από τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής στη Λευκίμμη, με σχετική απόφαση της κυβέρνησης, οι επιστολές της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και Προέδρου του ΦοΔΣΑ, Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, βρήκαν ευήκοα ώτα στο Υπουργείο Ενέργειας & Περιβάλλοντος και σε ότι αφορά την απαραίτητη αποκατάσταση του Χ.Υ.Τ.Α. Τεμπλονίου, με τον Υπουργό, Κωνσταντίνο Σκρέκα, ν’ ανταποκρίνεται άμεσα στην τελευταία (12 Αυγούστου), την οποία απέστειλε η Περιφερειάρχης και Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων ζητώντας άμεση κυβερνητική παρέμβαση λόγω εκτάκτων αναγκών και σοβαρών μολύνσεων.

Σύμφωνα με την εν λόγω υπουργική απόφαση, αλλά και σε εφαρμογή όλων όσα προβλέπονται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.), αποφασίζεται […] η κατά προτεραιότητα διάθεση 80.000m3 χύδην αποτεθειμένων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) κατάντι της εγκατάστασης ενδιάμεσης διαχείρισης και 10.000 δεμάτων Α.Σ.Α. στους προκύψαντες διαθέσιμους κενούς χώρους και εφόσον υπάρχει υπολειπόμενη χωρητικότητα του υπό κατασκευή ενοποιημένου Χ.Υ.Τ.Α. Τεμπλονίου μέχρι την επίτευξη του προβλεπόμενου τελικού απορριμματικού αναγλύφου, βάσει της εγκεκριμένης μελέτης αποκατάστασης και των σχεδίων αυτής […].

Τονίζεται επίσης ότι ο ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, θα προχωρήσει στην υλοποίηση της απόφασης αυτής ακολουθώντας όλες τις -από την κείμενη νομοθεσία- προβλεπόμενες διαδικασίες και με τρόπο που να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Καθίσταται πλέον εμπράκτως σαφές προς ο ρόλος του διαβαθμιδικού περιφερειακού Φορέα στην οριστική επίλυση του διαχρονικού προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων στα Ιόνια Νησιά και βέβαια στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους, είναι κομβικός και ζωτικής σημασίας.

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων και Πρόεδρος του περιφερειακού ΦοΔΣΑ, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, επισημαίνει ότι τα προβλήματα του Χ.Υ.Τ.Α. Τεμπλονίου και την ανάγκη οριστικών λύσεων έχει παρουσιάσει από τον περασμένο Μάρτιο στο Υπουργείο Ενέργειας & Περιβάλλοντος και η Πρόεδρος του πρώην ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Νομού Κέρκυρας και Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων, κα Μερόπη Υδραίου.

Η «αλλαγή σελίδας» για τον Χ.Υ.Τ.Α. και την ευρύτερη περιοχή του Τεμπλονίου περιλαμβάνει, εξάλλου, και την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Περιβαλλοντικής Αποτύπωσης Δεδομένων, το οποίο θα γίνει από το Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «Δημόκριτος», εντός του μηνός Σεπτεμβρίου.

Η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Χωροταξίας, Σπύρου Ιωάννου, να ζητήσει από το Εθνικό Κέντρο Φυσικών Ερευνών (Ε.ΚΕ.Φ.Ε.) «Δημόκριτος», για πρώτη φορά στα χρονικά, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες μετρήσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η περιβαλλοντική επιβάρυνση που έχει υποστεί τα προηγούμενα χρόνια η ευρύτερη περιοχή του Τεμπλονίου, είναι δεδομένο ότι θα αφήσει σημαντική παρακαταθήκη και σαφές αποτύπωμα στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Τεμπλονίου.

Μετά την εκπόνηση του σχετικού Σχεδίου Δράσης, ο «Δημόκριτος» αναμένεται να ξεκινήσει τις μετρήσεις -σε μια περιοχή ακτίνας διαμέτρου 10χλμ- εντός του μηνός Σεπτεμβρίου δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα, για πρώτη φορά, να αποτυπωθεί επακριβώς η περιβαλλοντική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται, τόσο ο Χ.Υ.Τ.Α., όσο και η ευρύτερη περιοχή του Τεμπλονίου.