Ακολουθούν  η Περίληψη & οι Αποφάσεις  :


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ.Απόφασης 126-20/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ :: Εισήγηση για τη δράση προβολής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στην Πανηπειρωτική Έκθεση.

Αριθμ,Απόφασης 127-20/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΑ 2020ΣΕ08220002 ΤΗΣ ΣΑΕ0822 «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΔΙΓΕΛΠ)».

Αριθμ.Απόφασης 128-20/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση πρακτικών της 1ης/30-01-2021, 2ης/31-01-2021  συνεδριάσεων έτους 2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 129-20/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : 11η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2021 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Aριθμ.Απόφασης 130-20/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : 11η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2021 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 131-20/2021 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου/: «Επέκταση Λιμένα Λευκίμμης Κέρκυρας» της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με φορέα διοίκησης, λειτουργίας και την εταιρεία «Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας (Ο.Λ.Κ.Ε) Α.Ε/».

Αριθμ.Απόφασης 132-20/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισήγηση για τη δράση προβολής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μέσω του συνεδρίου του Συνδέσμου Γερμανών Τουριστικών Πρακτόρων που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα και της σχετικής έκθεσης.

Aριθμ.Απόφασης 133-20/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έκδοση ψηφίσματος για το ταμείο ανεργίας και για το ειδικό εποχιακό επίδομα των εργαζομένων σε τουρισμό – επισιτισμό.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.