Επιλογή Σελίδας

Ακολουθoύν η Περίληψη & οι Αποφάσεις  :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Aριθμ.Απόφασης 135-21/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έκδοση ψηφίσματος για το ΕΚΑΒ Κέρκυρας, ΕΚΑΒ Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 136-21/2021 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : : Ίδρυση Λυκειακών τάξεων Εκπαίδευσης Πρωτογενούς Παραγωγής στην Π.Ι.Ν (ΕΠΑΛ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΕΠΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΠΑΛ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ).

Aριθμ.Απόφασης 137-21/2021 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Συνεργασία Π.Ι.Ν και ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ για την Επιστημονική παρακολούθηση της ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ.

Αριθμ.Απόφασης 138-21/2021 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Υπογραφή της “Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank”  με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή  εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια  συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος.

Αριθμ.Απόφασης 139-21/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Πολιτιστικές  εκδηλώσεις  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων