Στην τελική ευθεία βρίσκεται πλέον η υλοποίηση 22 έργων δημοσίου χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD Leader Ζακύνθου του Δικτύου Συνεργασίας Ζακύνθου στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, προϋπολογισμού 2,4 εκ. ευρώ μετά την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων ένταξης των Πράξεων από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Οι εν λόγω πράξεις έρχονται να δώσουν επενδυτικές ανάσες και αναπτυξιακή πνοή δημιουργώντας προϋποθέσεις και συνθήκες που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των περιοχών με ήπια αξιοποίηση σημαντικών κοινωνικών υποδομών, πολιτιστικής δραστηριότητας και πολιτιστικής μας κληρονομιάς αλλά και του πλούσιου περιβαλλοντικού αποθέματος της Ζακύνθου.

Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης της Υπαίθρου, Σωτήρης Κουρής, η υλοποίησή τους θα συμβάλλει ουσιαστικά για τη ικανοποίηση των αναγκών του Δήμου Ζακύνθου αλλά και των πολιτιστικών φορέων του νησιού. Η Περιφέρεια είναι πάντα αρωγός σε κάθε είδους προσπάθειας με στόχο την στήριξη της αγροτικής οικονομίας και της ανάπτυξης υπαίθρου των Ιονίων Νήσων. Συγχαρητήρια αξίζουν και στην ομάδα τοπικής δράσης που με προσήλωση στο στόχο τους έχουν ανταπεξέλθει στις προκλήσεις του προγράμματος Leader με επιτυχία”.

Πρόκειται για τις Πράξεις:

Α. Στη Δράση 19.2.4.2 “Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (π.χ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία κ.λ.π.)”

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ με δικαιούχο τους Δημοτικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ζακύνθου, προϋπολογισμού 24.800 ευρώ
 • ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ με δικαιουχο το Πολιτιστικό Σωματείο “ΛΕΣΧΗ Ο ΖΑΚΥΝΘΟΣ”, προϋπολογισμού 402.573,47 ευρώ

Β. Στη Δράση 19.2.4.3 “Στήριξη για σε επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)”

 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ & ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ CONCEPT ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ FOLDER ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΣΟΛΩΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ με δικαιουχο το Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων, προϋπολογισμου 49.910 ευρώ

 • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΑΡΔΙΟΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟ ΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ με δικαιουχο το Δήμο Ζακύνθου, προϋπολογισμού 60.950,88 ευρω

 • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ με δικαιουχο το Δήμο Ζακύνθου, προϋπολογισμού 405.957 ευρω

 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ με δικαιουχο το Σωματείο “Γκιοστρα της Ζακύνθου – Giostra di Zante” προϋπολογισμού 9.510,80 ευρω

Γ. Στη Δράση 19.2.4.4 “Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων” του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα», του Μέτρου 19 “Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)” του ΠΑΑ 2014-2020.

 • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΖΑΚΥΝΘΙΑ 2020 με δικαιουχο το Δήμο Ζακύνθου, προϋπολογισμού 49.000 ευρω

 • ΈΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ/ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” / Ακρωνύμιο: ZantPHOtex” με δικαιουχο το ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου, προϋπολογισμού 16.500 ευρω

Δ. Στη Δράση 19.2.4.5”Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών/συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)” του Υπομέτρου 19.2 “Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα”, του Μέτρου 19 “Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)” του ΠΑΑ 2014-2020.

 • ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ” – ΑΚΡΩΝΎΜΙΟ: ΑΝΤΕΤΙ με δικαιουχο το ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου, προϋπολογισμού 49.981 ευρω

 • ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ & ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΤΥΧΟΥ ΧΑΡΤΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΑ με δικαιουχο το Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων, προϋπολογισμού 138.408,76 ευρω

 • ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ με δικαιούχο τον Πολιτιστικό Σύλλογο ΡΟΔΑΜΠΕΛΟΣ προϋπολογισμού 17.378,60 ευρω

 • ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΡΑΚΙΝΑΔΟΥ με δικαιούχο τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σαρακινάδου προϋπολογισμού 104.413,13 ευρω

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟ “ΦΙΟΡΟ ΤΟΥ
  ΛΕΒΑΝΤΕ”
  με δικαιούχο το Χορευτικό Συγκρότητα “Φιορο του Λεβάντε” προϋπολογισμού 26.830,09 ευρω

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Η ΓΚΙΟΣΤΡΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ με δικαιουχο το Σωματείο “Γκιοστρα της Ζακύνθου – Giostra di Zante” προϋπολογισμού 121.925,85 ευρω

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ
  ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
  με δικαιουχο το Δήμο Ζακύνθου, προϋπολογισμού 499.929,32 ευρω

 • ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΚ ΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΑΔΕΣ ΤΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΣ με δικαιούχο “Οι Τραγουδιστάδες τση Ζάκυθος”, προϋπολογισμού 32.627,09 ευρω

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ με δικαιουχο την Ορχήστρα Νέων Ζακύνθου Κ. Μεϊντανης – Θ. Καραμπιμπέρης, προϋπολογισμού 111.990,76 ευρω

 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΤΟΥ
  ΑΝΤ. ΜΑΤΕΣΗ / – Ακρωνύμιο: ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ”
  με δικαιουχο την Αυλαία Τέχνης Ζακύνθου, προϋπολογισμού 98.322,58 ευρω

Ε. Στη Δράση 19.2.6.1 “Πρόληψη και αποκατάσταση εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές” του Υπομέτρου 19.2 “Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα”, του Μέτρου 19 “Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)” του ΠΑΑ 2014-2020.

 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ με δικαιουχο το Δήμο Ζακύνθου, προυπολογισμού 70.680 ευρω
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ με δικαιουχο τον Eθελοντικό Σύλλογο Πραστασίας Χλωρίδας και Πανίδας Κερίου “Ο ΠΕΥΚΟΣ”, προϋπολογισμού 70.579,21 ευρω

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Θα ακολουθήσει η υπογραφή συμβάσεων και η υλοποίηση.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.