Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Aριθμ.Απόφασης 141-24/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 12η Τροποποίηση Ετήσιου προγράμματος Δράσης 2021 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 142-24/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 12η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 143-24/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 13η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 144-24/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκκαθάριση της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΥΠΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Αριθμ.Απόφασης 145-24-2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σχεδίου ΚΥΑ για την ” ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ”

Αριθμ.Απόφασης 146-24/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικής δράσης-εκδήλωσης με τίτλο :”ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΗ ΦΛΟΓΑ ΑΝΑΜΜΕΝΗ”, με τον εκπολιτιστικό εξωραϊστικό σύλλογο “ΜΑΝΩΛΙΕΣ” την 28η Οκτωβρίου 2021.

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.