Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απάφασης 28-5/20-02-2022
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση – Ενημέρωση Προγράμματος Δράσεων Τουριστικής Προβολής έτους 2022 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Περιφερειακών Ενοτήτων 2022.

Αριθ. Απόφασης: 29-5/20-02-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Π.Ε Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης: 30-5/20-02-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Π.Ε Ζακύνθου.

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.