Ακολουθεί η Περίληψη & οι Αποφάσεις :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αρ.Αποφ. 57-10/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της τοπικής επιτροπής διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αρ. αποφ. 58-10/2022
ΠEΡIΛHΨH: Αθλητικές εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.

Αρ. αποφ. 59-10/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Π.Ε. Λευκάδας.

Αρ.αποφ. 60-10/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αθλητικές Εκδηλώσεις Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.