Επιλογή Σελίδας

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης 71-14/14-05-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, για την διεξαγωγή των προγραμματισμένων τακτικών συνεδριάσεων της 25ης & 26ης Ιουνίου 2022.

Αριθ. Απόφασης 72-14/14-05-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας για την μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Κεφαλληνίας CPVS: 70200000-3-Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων.

Αριθ. Απόφασης 73-14/14-05-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση Προγράμματος Δράσεων Τουριστικής Προβολής 2022 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Περιφερειακών Ενοτήτων.

Αριθ. Απόφασης 74-14/14-05-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση πρακτικών της 7ης, 8ης και 9ης συνεδρίασης έτους 2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Aριθμ.Απόφασης 75-14/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 4η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Aριθμ.Απόφασης 76-14/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Aριθμ.Απόφασης 77-14/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισήγηση περί αναγκαιότητας σύστασης ενιαίου και αυτοτελούς Υδατικού Διαμερίσματος στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 78-14/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Διατήρηση της έδρας Συμβούλου Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στην Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας.

Αριθ.Απόφ. 79-14/14-05-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027».

Αριθμ.Απόφασης 80-14/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την κατασκευή & λειτουργία των έργων ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου “Castello Bibelli”(Mimbelli), στην ΔΚ Κάτω Κορακιάνας, ΔΕ Φαιάκων του Δήμου Κέρκυρας στο πλαίσιο υλοποίησης του ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) της επένδυσης “Castello Bibelli (Mimbelli).

Αριθμ.Απόφασης 81-14/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση ψηφίσματος κατά της απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, με την οποία υποβιβάζει την ΑΕ Λευκίμμης στην πρώτη τοπική κατηγορία της ΕΠΣ Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 82-14/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έκδοση ψηφίσματος υπέρ των αιτημάτων των κατοίκων της Εγκλουβής Λευκάδας και αναγνώριση των προβλημάτων που παρατηρούνται στην περιοχή από τις σοβαρές παραβάσεις των αδειών βόσκησης ιδιαίτερα από τους κτηνοτρόφους που μεταφέρονται στην περιοχής άλλες περιοχές.