Επιλογή Σελίδας

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αρ. αποφ. 93-16/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση των συμβάσεων εργασίας των υπαλλήλων που έχουν προσληφθεί στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων λόγω της πανδημίας COVID 19.

Αριθ.Αποφ. 94-16/30-05-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 5η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθ.Αποφ. 95-16/30-05-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αρ. αποφ. 96-16/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Αρ. αποφ. 97-16/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφισμα για την στήριξη στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ του ΠΑΙΔΙΟΥ