Επιλογή Σελίδας

Ακολουθούν Θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση για λήψη απόφασης παράτασης των συμβάσεων εργασίας των υπαλλήλων που έχουν προσληφθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας λόγω της πανδημίας Covid 19
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς