Επιλογή Σελίδας

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αρ. αποφ. 98-17/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συζήτηση για την λήψη απόφασης παράτασης των συμβάσεων εργασίας των υπαλλήλων που έχουν προσληφθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας λόγω της πανδημίας COVID 19.