Επιλογή Σελίδας

  • Στις 450.000€ οι εγκεκριμένες πιστώσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την Πολιτική Προστασία στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, έναντι μόλις 60.000€ επί ημερών «ΑΝ.Α.Σ.Α.»

 

  • Επικαιροποιημένο μητρώο 27 εργοληπτών, έναντι μόλις 3 επί ημερών «ΑΝ.Α.Σ.Α.», για την περίπτωση που απαιτηθεί η συνδρομή με τα αναγκαία μέσα και μηχανήματα στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

 

  • Έχουν ήδη παραληφθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία 8 οχήματα στα νησιά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω του ΕΣΠΑ 2014-20, τα 2 στην Κέρκυρα

 

  • Τροποποιήθηκε το πρόγραμμα «Λαέρτης» του ΕΣΠΑ 2014-20 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την προμήθεια 16 οχημάτων πυρόσβεσης τύπου 4x4, τα 6 εκ των οποίων για την Κέρκυρα

 

 

 

Εγκεκριμένες πιστώσεις ύψους 450.000€ έχει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας για την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, όπως υπογράμμισε ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Μηλιώτης, απαντώντας σε σχετική με την πυροπροστασία της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας επερώτηση της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α.».

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με την απάντηση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, έχει επικαιροποιημένο μητρώο 27 εργοληπτών προκειμένου να είναι έτοιμη να συνδράμει με τα αναγκαία μέσα και μηχανήματα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο έργο της.

Επισημαίνεται ότι το αντίστοιχο ποσό πιστώσεων, που σήμερα ανέρχεται στις 450.000€, επί ημερών «ΑΝ.Α.Σ.Α.» το 2019 ήταν μόλις 60.000€, ενώ αντίστοιχα στο μητρώο υπήρχαν μόνο 3 έναντι των 27 που είναι διαθέσιμοι σήμερα.

Αναφορικά με τη γενικότερη υποστήριξη του έργου της πυροπροστασίας, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Μηλιώτης, τόνισε πως:

  • Υλοποιείται πρόγραμμα 5.000.000 € από το ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων 2014-20, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να έχει ήδη παραλάβει 8 πυροσβεστικά οχήματα, 2 εξ αυτών για την Κέρκυρα.

 

  • Τροποποιήθηκε το πρόγραμμα «Λαέρτης» του ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων 2014-20 για την προμήθεια 16 οχημάτων πυρόσβεσης τύπου 4×4, με τα 6 να αφορούν την Κέρκυρα.

Όπως υπογράμμισε ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, η ενίσχυση της πυροπροστασίας, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει από τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων, υλοποιείται με μνημόνιο συνεργασίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Δήμου και αποτελεί βασικό πυλώνα της Πολιτικής Προστασίας του. Έχει πραγματοποιηθεί ενίσχυση των πυροσβεστικών σημείων εντός του ιστού του κέντρου. Την ευθύνη του επιχειρησιακού σχεδιασμού και την υλοποίηση αυτού την έχει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας. Από την ενημέρωση που έχει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από τη Διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας, έχει ζητηθεί υπηρεσιακά από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», ύψους 714.000.000€, η ενίσχυση της για την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας με:

  • Βραχιονοφόρο όχημα

  • Ειδικό υδροφόρο όχημα

  • Μηχανοκίνητο τμήμα (μοτ-τες)

  • Συμπληρωματικό ειδικό εξοπλισμό

Έγινε σαφές ότι σε κάθε περίπτωση, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι πρόθυμη να ικανοποιήσει σχετικό αίτημα ενίσχυσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε περίπτωση που αυτό δεν ικανοποιηθεί από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.