Επιλογή Σελίδας

Ακολουθoύν  η Περίληψη & οι Αποφάσεις  :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης 99-18/25-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Τροποποίησης προγράμματος ΟΧΕ ΠΑΛΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 2014 – 2020 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθ. Απόφασης 100-18/25-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση πρακτικού της 10ης συνεδρίασης έτους 2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Aριθμ.Απόφασης 101-18/25-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : 6η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθ. Απόφασης 102-18/25-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2022 της ΠΙΝ.

Aριθμ.Απόφασης 103-18/25-06-2022
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
2H OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ :  Επικαιροποίηση της 196-20/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων με θέμα: «Προγραμματική Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση του οικοδομικού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής  Στροφάδων»  μεταξύ των συμβαλλομένων α) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού , β)της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  και γ) της Ιεράς Μητρόπολης Ζακύνθου και Στροφάδων που εγκρίθηκε με την αρ. 68-6/23-03-2019  Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 104-18/25-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ορισμός εκπροσώπων γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων στην Π.Ε. Κέρκυρας

Αριθμ.Απόφασης 105-18/25-06-/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ορισμός εκπροσώπων για την ανασυγκρότηση του Συμβουλίου επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα διοικητικά όργανα και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων του τοπικού συγκοινωνιακού φορέα, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 1 του ΠΔ 170/2003.

Aριθμ.Απόφασης 106-18/25-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Αποδοχή οφειλών της εταιρείας ΑΕΝΑΚ στο πλαίσιο εκκαθάρισής της.