Επιλογή Σελίδας

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης 107-19/26-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αποκατάσταση δρόμου Αγίου Νικήτα – Καλαμίτσι στην Π.Ε Λευκάδα, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του φορέα «Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε Λευκάδας».

Αριθ. Απόφασης 108-19/26-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ανέγερση νέας ξενοδοχειακής μονάδας με το διακριτικό τίτλο ‘’THE KING JASON ZANTE’’, κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 197 κλινών, που βρίσκεται σε γήπεδο καθαρού εμβαδού 24.237,20 τ.μ., στη θέση Παλιοβίγλα της Τοπικής Κοινότητας Πλάνου, της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίων, Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΙΑΣΩΝ Α.Ε.».

Αριθ. Απόφασης 109-19/26-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου/ δραστηριότητας: «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΣΤΗΡΟΤΡΙΒΕΙΟΥ και ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ», με προσθήκη «ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΕΚΚ», που βρίσκεται στη θέση «ΦΑΝΗ-ΚΟΥΡΑΜΙΑ», Τ.Κ. Μαγαζιών, του Δήμου Παξών, Π.Ε. Κέρκυρας, με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «ΥΙΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΝΤΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Αριθ. Απόφασης 110-19/26-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση και ανανέωση ισχύος της από με α.π. 23891/11-3-11 ΑΕΠΟ, του υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος, υπό την επωνυμία «AEOLOS BEACH RESORT», λόγω αναβάθμισης από τεσσάρων αστέρων (4*) σε πέντε αστέρων (5*), με παράλληλη αύξηση της δυναμικότητας σε τελική 889 κλίνες (αύξηση κατά 198 κλίνες) και επέκταση του γηπέδου σε τελικό εμβαδόν 116.758,09τ.μ., στη θέση «Γιαλός» Δ.Ε Αχιλλείων, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Π.Ε Κέρκυρας, με τον αγωγό διάθεσης μέρους των εκροών της ΕΕΛ του να βρίσκεται εντός της περιοχής Natura 2000, της εταιρείας ‘’ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙ ΑΕ’’.

Αριθ. Απόφασης 111-19/26-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: “Εξέδρα στη θέση ΒΟΥΤΟΥΜΙ ΑΝΤΙΠΑΞΩΝ”

Αριθ. Απόφασης 112-19/26-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Ανανέωση – Τροποποίηση της υπ. αρ.πρωτ.92757/03-12-2001 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ – ΕΟΤ ΑΕΠΟ της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με το διακριτικό τίτλο ‘’LOUIS CORCYRA BEACH’’, δυναμικότητας 711 κλινών, κατηγορίας 5*, που βρίσκεται σε γήπεδο καθαρού εμβαδού 63.243,83 τ.μ., στη θέση Γουβιά, Δ.Ε Κερκυραίων, Π.Ε Κέρκυρας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, νέας ιδιοκτήτριας εταιρείας με την επωνυμία LEONIDAS HOTEL 3 A.E.».

Αριθ. Απόφασης 113-19/26-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κάλυψη δαπάνης για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Ζακύνθου), σε Παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2022

Αριθ. Απόφασης 114-19/26-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 115-19/26-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθ. Απόφασης 116-19/26-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αθλητικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Aριθμ.Απόφασης 117-19/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Παρουσίαση Διασυνοριακού Προγράμματος INTERREG με το ακρωνύμιο ΒEST – Συζήτηση για τον Φορέα Διαχείρισης Τράπεζας Σπόρων.

Aριθμ.Απόφσης 118-19/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Θέσπιση ειδικού πλαισίου ελάφρυνσης των Ιονίων Νήσων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων.