Επιλογή Σελίδας

Ακολουθούν Θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού & Πληροφορικής

ΘΕΜΑ 2ο : Τεκμήρια ιδιοκτησίας επί των δασών, δασικών και άλλης μορφής εκτάσεων στα Ιόνια Νησιά.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, κ. Σπυρίδων Ιωάννου

ΘΕΜΑ 3ο: ΄Εγκριση δανειακής σύμβασης και αποδοχή χρηματοδότησης σχετικά με το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, κ. Αικατερίνη Μοθωναίου
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3

ΘΕΜΑ 4ο: Πολιτιστικές εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης.
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ 5ο: Πολιτιστικές εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης.
Εισήγηση 1η
Εισήγηση 2η

ΘΕΜΑ 6ο: Αθλητικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου