Επιλογή Σελίδας

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Aριθμ.Απόφασης 119-20/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ :  9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Aριθμ.Απόφασης 120-20/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Aριθμ.Απόφασης 121-20/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Aριθμ.Απόφασης 122-20/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Αθλητικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης.