Επιλογή Σελίδας

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ. Απόφασης 123-21/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση πρακτικών της 11ης, 12ης και 13ης συνεδριάσεων  έτους 2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Αριθμ. Απόφασης 124-21/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 7η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Aριθμ.Απόφασης 125-21/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Aριθμ.Απόφασης 126-21/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Oλοκληρωμένη νησιωτική πολιτική σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο.

Aριθμ.Απόφασης 127-21/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή εκθέσεων αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το Α΄ Τρίμηνο Οικονομικού ΄Ετους 2022.

Aριθμ.Απόφασης 128-21/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή εκθέσεων αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το Β΄ Τρίμηνο Οικονομικού ΄Ετους 2022.

Aριθμ.Απόφασης 129-21/202
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δράσεις Προβολής Αγροτικών Προϊόντων Ιονίων Νήσων.