Επιλογή Σελίδας


Ακολουθούν Θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο: 8η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ EΙΣΗΓΗΣΗ
Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

ΘΕΜΑ 2ο: Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Η ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Λευκάδας, κ. Ανδρέας Κτενάς.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση συνδιοργάνωσης  αθλητικής εκδήλωσης με τoν Ναυτικό Όμιλο Αργοστολίου.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.