Επιλογή Σελίδας

Aκολουθούν η Περίληψη και η Απόφαση:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Aριθμ.Απόφασης 651-37/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εργασίες άρσης της επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς με απομάκρυνση φυτικής ύλης, μετά την κήρυξη του Δήμου Αργοστολίου σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας.