Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απόφαση για την Δράση “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας” στον σύνδεσμο: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/MeliMelissokomia/fek3273_170523_ya244.pdf

Απόφαση για την Δράση “Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων” στον σύνδεσμο: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/MeliMelissokomia/fek3277_170523_ya241.pdf