Επιλογή Σελίδας

 

 

 

Με μόλις 13 παρόντες και ελέω της τεχνητής έλλειψης απαρτίας, η οποία προκλήθηκε από τις παρατάξεις «ΑΝ.Α.Σ.Α.», «Ιόνιος Συμμαχία» και τους προσφάτως παραιτηθέντες Αντιπεριφερειάρχες (Ανδριώτη, Αρμενιάκο, Καποδίστρια, Κουρή, Ιωάννου), υποψήφιους με την παράταξη του κ. Τρεπεκλή, δεν κατέστη δυνατό να συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων και κατ’ επέκταση να ληφθούν αποφάσεις για μια σειρά κρίσιμων θεμάτων, όπως αντιπλημμυρική προστασία στη Β. Κέρκυρα στις περιοχές που υπέστησαν πυρκαγιά, σχολικά κτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, συνδιοργανώσεις αθλητικών εκδηλώσεων

 

 

 

Δεν συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, όπως προέβλεπε η πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023, μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω έλλειψης απαρτίας, με στόχο να επιταχυνθούν οι αποφάσεις για μια σειρά κρίσιμων θεμάτων.

 

Επί της ουσίας πρόκειται για τεχνητή έλλειψη απαρτίας, καθώς απουσίασε αδικαιολόγητα σύσσωμη η παράταξη «ΑΝ.Α.Σ.Α.» με επικεφαλής τον Θεόδωρο Γαλιατσάτο, όπως και η παράταξη «Ιόνιος Συμμαχία» με επικεφαλής τον Σπύρο Σπύρου. Παράλληλα απόντες ήταν οι προσφάτως παραιτηθέντες Αντιπεριφερειάρχες, Μελίτα Ανδριώτη, Γιάννης Αρμενιάκος, Κωνσταντίνος Καποδίστριας, Σπύρος Ιωάννου και Σωτήρης Κουρής, οι οποίοι είναι υποψήφιοι του κ. Τρεπεκλή.

 

Όπως υπογράμμισε η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, πρόκειται για μια θλιβερή στιγμή στα χρονικά της αυτοδιοίκησης, καθώς με τη στάση τους αυτή οι «απόντες» επέδειξαν παντελή έλλειψη υπευθυνότητας απέναντι στους πολίτες των Ιονίων Νήσων, οι οποίοι τους επέλεξαν ως εκπροσώπους τους στον β’ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ αυτοί επιλέγουν πολιτικάντικα παιχνίδια.

 

Πρέπει να τονιστεί ότι η έκτακτη συνεδρίαση της 7ης Σεπτεμβρίου ήταν άκρως σημαντική γιατί τα θέματα προς συζήτηση και λήψη απόφασης δεν μπορούν να εισαχθούν σ’ επόμενη συνεδρίαση λόγω της έναρξης της προεκλογικής περιόδου. Πρόκειται για προγραμματικές συμβάσεις για αθλητικές υποδομές και συνδιοργανώσεις αθλητικών & πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά και θέματα που θα συζητούντο εκτός ημερησίας διάταξης και τα οποία αφορούσαν τόσο στην αντιπλημμυρική προστασία, όσο και στην οικονομική ενίσχυση εργαζόμενων στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.

 

Ειδικότερα, για το θέμα «Έγκριση του κατεπείγοντος χαρακτήρα εκτέλεσης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στη Βόρεια Κέρκυρα λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς», η Περιφερειάρχης αναλύει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα τους και τη διαδικασία, η οποία πρέπει ν’ ακολουθηθεί:

 

Στην εν λόγω περιοχή, όπως και στην υπόλοιπη Π.Ε. Κέρκυρας, η Υπηρεσία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατά το προηγούμενο διάστημα είχε ολοκληρώσει (μέσω εργολάβων) τον τακτικό περιοδικό καθαρισμό των ρεμάτων αρμοδιότητάς μας, καθώς και τον έλεγχο και συντήρηση των τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων για την τρέχουσα περίοδο (εν όψει του επερχόμενου χειμώνα).

Παράλληλα, η Υπηρεσία βρίσκεται σε διαγνωστική διαδικασία των προγραμματισμένων εργολαβιών προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα τακτικά αντιπλημμυρικά έργα της επόμενης περιόδου.

Λόγω της πυρκαγιάς απογυμνώθηκαν από βλάστηση μεγάλες περιοχές σε κεκλιμένες εκτάσεις της Βόρειας Κέρκυρας, γεγονός το οποίο αναμένεται να έχει ως συνέπεια τη σημαντική αύξηση της ταχύτητας ροής των επιφανειακών ομβρίων. Παράλληλα, ήδη διαπιστώνεται η συσσώρευση φερτών προϊόντων της καύσης της βλάστησης στους αποδέκτες (ρέματα). Αποτέλεσμα της μεταφοράς των φερτών είναι η καταγραφή σε αρκετές περιπτώσεις μείωσης των διατομών της κοίτης των ρεμάτων ή ακόμα και φραγή της. Αντίστοιχα φαινόμενα παρατηρούνται και σε μεγάλα φρεάτια, υπογειοποιημένους αγωγούς και μεγάλα τεχνικά έργα […]. 

 

Η αναγκαιότητα κατεπείγουσας υλοποίησης του ανωτέρω υποέργου προκύπτει επίσης κι από τα σχετικά έγγραφα αρμόδιων Υπουργείων

  • Η υπ’ αριθμ. Α2652/27-07-2023 απόφαση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης των πυρόπληκτων περιοχών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης
  • Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 431594/17-08-2023 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Κέρκυρας
  • Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 94/31-08-2023 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
  • Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Α3549/02-09-2023 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τα οποία επισυνάπτονται στην εισήγησή μας.

 

Οι εγκρίσεις, οι οποίες απαιτούνταν από το Περιφερειακό Συμβούλιο αφορούν στην τροποποίηση του προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση του εν λόγω υποέργου, ύψους 310.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και ειδικότερα την έγκριση εφαρμογής των διατάξεων του Άρθρου 32 (παραγρ. 2γ) του Νόμου 4412/2016, που αφορά στην ταχεία διαδικασία λόγω κατεπείγουσας κατάστασης.

 

Λόγω του ότι δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί αυτή η αναγκαία διαδικασία από το Περιφερειακό Συμβούλιο, θα ενημερώσω άμεσα τον Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας, Γιώργο Μαχειμάρη, όπως και τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, για τη στέρηση της δυνατότητας άμεσης παρέμβασης, όπως και τους αρμόδιους Υπουργούς και κυβερνητικούς φορείς.

 

Παράλληλα, ζήτησα από τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, Νίκο Μουζακίτη, να εξετάσει όλες τις πιθανές δυνατότητες από τον κανονισμό του Περιφερειακού Συμβουλίου και του σχετικού Νόμου για τη λειτουργία του κατά την προεκλογική περίοδο, ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε τις αναγκαίες εγκρίσεις για την προστασία της Βόρειας Κέρκυρας.